7 Hype

V případě, že dlužník nemá reálnou šanci dluh uhradit, pak je možné podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Musí se ale jednat o oprávněný požadavek. Tedy typicky situace, kdy se jedná o někoho, kdo je dlouhodobě nezaměstnaný, odkázaný jen na sociální dávky hmotné nouze a bez vyhlídky na změnu tohoto stavu. Daná osoba pak také nesmí mít žádný majetek (snad kromě základního, staršího, běžného vybavení domácnosti).

V takovém případě pak může dlužník sepsat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. V něm je pak nutné uvést konkrétní a doložitelné argumenty. Ty je nutné doložit příslušnými dokumenty – například potvrzením z Úřadu práce a dlouhodobé nezaměstnanosti, potvrzením o pobírání dávek hmotné nouze, nebo třeba důchodový výměr apod.