8 Hype

Přídavky na dítě patří mezi pravidelně vyplácené sociální dávky. Vyplácí se jednou za měsíc, a jejich výše se mění podle věku dítěte. Pro dítě do 6 roků je to 500 Kč měsíčně, pro dítě 6 – 15 roků je to 610 Kč měsíčně a pro děti 15 – 26 roků je to 700 Kč měsíčně. U přídavků na dítě je pak potřeba každý rok znovu dokládat oprávněnost nároku na tuto dávku.

Nárok na dětské přídavky mají nezaopatřené děti, resp. rodiny, jejích průměrný měsíční příjem za předchozí rok nepřesahuje 2,4 násobek životního minima. U přídavků na dítě to tedy funguje tak, že když se na začátku školního roku 2017/2018 (např. září/říjen 2017) dokládá nárok na dávku, předkládá se potvrzení o příjmech za kalendářní rok 2016.