2 Hype

Mezi nejčastěji využívané sociální dávky, patří přídavky na dítě. Na tuto sociální dávku mají nárok všichni, kdo mají průměrný měsíční příjem nižší než 3,4 násobek životního minima. V roce 2023, došlo ke zvýšení přídavků na dítě a současně i ke zvýšení hranice výše příjmu, do jaké je nárok na přídavky.

Od 1. ledna 2023, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima o cca 5,2%. Na dětské přídavky je nárok, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Od začátku roku, bude tedy na přídavky nárok, i při vyšším příjmu. 

 Od začátku roku 2023 (od 1. 1. 2023), je schváleno i zvýšení přídavků na dítě o 200 Kč měsíčně (dětské přídavky nově budou 1330 Kč, 1470 Kč a 1580Kč – podle věku dítěte).

V této kalkulačce si můžete sami spočítat, jestli máte nárok na dětské přídavky a kolik peněz byste mohli dostat. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky a co potřebujete k vyřízení žádosti o přídavky na děti.

Zvýšený příspěvek na dítě v roce 2023

  • 1 330 Kč na dítě do 6 roků
  • 1 470 Kč na dítě od 6 do 15 roků
  • 1 580 Kč na dítě do 26 roků