6 Hype

Příspěvek na dítě patří mezi základní sociální dávky. Na dětské přídavky je nárok u nezaopatřených dětí (maximálně do 26 roků), pokud průměrný měsíční příjem v rodině (u osob ve společné domácnosti) nepřekračuje 3,4 násobek životního minima.

V polovině roku 2021, došlo u přídavků na dítě k velké změně. Jednak se změnila hranice, pro nárok – dříve to byl 2,7 násobek životního minima, nově to je 3,4 násobek životního minima. Přídavky se také zvýšily o cca  26% (tj. o 130 až 380 Kč).

Příslušná změna podmínek a zvýšení přídavků na dítě, byla schválena vládou na konci prosince 2020. Schvalování v Parlamentu a Senátu, ale nějakou dobu trvalo a tak ke změně došlo až od poloviny roku 2021.

Od 1. dubna 2022, dochází ke zvýšení životního a existenčního minima. I tato změna, bude mít významný dopad při posuzování nároku na dětské přídavky. Díky zvýšení životního minima o 10% od 1. 4. 2022, bude mít v roce 2022, nárok na přídavky na dítě více rodin (zvýší se hranice průměrného měsíčního příjmu, do které je ještě nárok na tuto sociální dávku).