7 Hype

V roce 2021, se zásadním způsobem, změnily podmínky pro nárok na přídavek na dítě. Zatímco dříve, měly na tuto sociální dávku nárok rodiny, u kterých průměrný měsíční příjem nepřesahuje 2,7 násobek životního minima, od poloviny roku 2021 se to změnilo na 3,4 násobek životního minima.

Nárok na dětské přídavky, tak má mnohem více rodin. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odhaduje, že zatímco nyní má na dětské přídavky nárok cca 240 tisíc dětí, nově to bude až 620 tisíc dětí.

Kromě změny podmínek, došlo od července mělo ke zvýšení příspěvku na dítě o cca 26%. Podle věku dítěte, se přídavek zvýší o 130 až 380 Kč.

V roce 2022, je zde další poměrně zásadní změna, která ovlivní nárok na dětské přídavky. Od 1. dubna 2022, se zvyšuje životní a existenční minimum o cca 10% (tj. o 200 – 390 Kč). Díky zvýšení životního minima, bude mít od dubna 2022, nárok na přídavky více rodin (zvýší se hranice průměrného měsíčního příjmu, do které je nárok na tuto sociální dávku).