2 Hype

Pokud jste aktuálně nezaměstnaná, vedená v evidenci Úřadu práce, pak můžete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Na podporu v nezaměstnanosti máte nárok, i po ukončení zaměstnání ve zkušební době. Podstatné je to, abyste splňovala podmínku minimální doby v zaměstnání – alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky.

Pokud jste před posledním zaměstnáním (které bylo ukončeno ve zkušební době), pracovala někde jinde, nebo pokud vám do období posledních dvou roků spadá nějaká jiná činnost (podnikání, náhradní doba důchodového pojištění), pak máte nárok na podporu, tak jako kterýkoliv jiný nezaměstnaný. Podmínky jsou stejné, těhotenství nehraje žádnou roli.

Obdobně – jako nezaměstnaná těhotná na Úřadu práce, pro vás neplatí žádné odlišné podmínky. Úřad práce k vám bude přistupovat jako k běžnému uchazeči o zaměstnání.