9 Hype

Během rodičovské dovolené, i nadále zůstáváte zaměstnancem, se vším co z toho vyplývá. Pokud byste ihned po skončení rodičovské dovolené (nebo už v jejím průběhu) nastupovala na druhou mateřskou dovolenou, pak jsou zde několik možností:

1) Druhé dítě se narodí do 4 roků toho prvního, a vy budete nadále zaměstnaná u stejného zaměstnavatele

V takovém případě, se obvykle PPM na druhé dítě vypočítá ze stejného vyměřovacího základu, jako u prvního dítěte. Druhá mateřská vám pak vychází stejně (o něco málo vyšší), jako u prvního dítěte

2) Druhé dítě se narodí později, než do 4 roků dítěte, nebo budete zaměstnaná u jiného zaměstnavatele

V takovém případě se PPM na druhé dítě vypočítá z aktuálního vyměřovacího základu (vyměřovací základ se stanoví podle běžných podmínek).