4 Hype

Podle zákoníku práce, má zaměstnavatel povinnost, přeřadit vás na jinou práci, pokud jste těhotná a pokud daná práce/pracovní pozice není vhodná pro těhotné ženy. Viz zákoník práce, paragraf 41.

Přesný výčet prací, které jsou zakázané pro těhotné ženy – viz Vyhláška č. 180/2015 Sb.

Pokud jste zaměstnavatele požádala o převedení na jinou práci, pak má zaměstnavatel povinnost převést vás na jinou práci. „Výmluva“, že pro vás nemá jinou práci, není v souladu s tím, co stanovuje příslušný zákon.

V případě, že zaměstnavatel pro vás nemá adekvátní pracovní zařazení odpovídající vaší pracovní smlouvě a vašemu těhotenství, může vás převést na jinou pracovní pozici, která nebude odpovídat vaší pracovní smlouvě. A to i bez vašeho souhlasu.

Pokud by převedení na jinou pracovní pozici, bylo spojeno s poklesem příjmu, pak máte během těhotenství nárok na dávku nemocenské pojištění – vyrovnávací příspěvek v těhotenství, kterým by se vám „dorovnal“ snížený příjem.