3 Hype

Za běžných podmínek se výpočet podpory v nezaměstnanosti provádí na základě průměrné čisté mzdy v předchozím kalendářním čtvrtletí. Nebo z vyměřovacího základu (pro sociální pojištění) u OSVČ.

Jednou z hlavních podmínek pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je splnění minimální „odpracované doby“ (doby účasti na důchodovém pojištění). A to v délce nejméně 12 měsíců za poslední dva roky. To znamená minimálně 12 měsíců pracovat nebo si jako OSVČ platit sociální pojištění.

V některých případech je možné mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, i když v posledních dvou letech nemáte „odpracovanou dobu“. Je to možné díky tomu, že se započítá náhradní doba důchodového pojištění. A to je například právě doba péče o dítě (až do 4 roků).