5 Hype

Nárok na podporu v nezaměstnanosti, je při splnění příslušných podmínek. A to je účast na důchodovém pojištění, v minimální délce alespoň 12 měsíců, za poslední dva roky. Tj. minimálně 12 měsíců v zaměstnání, nebo podnikání apod.

Případně se pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, může započítat i náhradní doba zaměstnání.

To je i případ pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání. Vaše manželka, tedy nějakou dobu byla sice nezaměstnaná, ale na neschopence. A tato doba se započítává, jako náhradní doba zaměstnání, pro nárok na podporu.

V případě, že nárok na podporu v nezaměstnanosti vznikne započítáním této náhradní doby zaměstnání, pak se ale podpora nepočítá na základě průměrného výdělku v zaměstnání. Ale na základě průměrné mzdy v ČR.

Není to tedy přímo tak, jak píšete ve svém dotazu, že by se podpora počítala z nemocenských dávek (to opravdu nejde).