6 Hype

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič dítěte, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě.

Péče o dítě ale může být zajištěna i jinou formou, než že byste s ním musela být po celou dobu sama doma.

První možností jsou zmíněné jesle/školka. Máte pravdu v tom, že u dětí do dvou let je omezení. Není to ale na 4 hodiny denně, ale na 92 hodin v měsíci (ono to ve výsledku vyjde podobně, celkový počet hodin za měsíc bude srovnatelný, takto ale máte možnost dát dítě do jeslí v některé dny na delší dobu).

Viz paragraf 31, zákon o státní sociální podpoře (zákon číslo 117/1995 Sb.):

(3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou a rodičovský příspěvek náleží, jestliže

a) dítě, které nedosáhlo 2 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin v kalendářním měsíci,

docházka do uvedených zařízení se nesleduje u dětí starších 2 let.