9 Hype

1) Otěhotním a budu mít rizikové těhotenství, takže se vrátím do zaměstnání, ale budu pobírat nemocenské dávky

Pokud byste byla v pracovní neschopnosti ihned po skončení rodičovské, tedy byste v zaměstnání reálně nepracovala, a ihned nastupovala na neschopenku, kde byste dostávala nemocenské dávky, pak by se při výpočtu PPM mělo vycházet z vašeho příjmu před první mateřskou. Z nemocenských dávek ani z rodičovského příspěvek se výpočet PPM provádět nedá.

2) Nebudu těhotná, vrátím se do zaměstnání a otěhotním v průběhu několika měsíců

Pokud budete po skončení rodičovské nějakou dobu pracovat, pak by se při výpočtu PPM vycházelo z tohoto příjmu. Současně ale platí, že pokud byste pracovala stále pro stejného zaměstnavatele a k porodu druhého dítěte by došlo do věku 4 roky toho prvního, pak by se spočítala PPM z příjmů po skončení rodičovské a současně by se brala do úvahy PPM, na kterou byste měla nárok na základě příjmů před první mateřskou a vy byste dostávala tu, která by vycházela vyšší