9 Hype

Jak ošetřovné, tak i případně nemocenská (a neschopenka), se váže vždy ke konkrétnímu zaměstnání. Pokud máte více zaměstnání (ať už pro více různých zaměstnavatelů, nebo na základě více pracovních smluv u jednoho zaměstnavatele), pak může nastat několik různých situací.

Jak ošetřovné, tak případně i nemocenskou, můžete uplatnit u všech zaměstnání. Pak máte nárok na ošetřovné (nebo nemocenskou) na základě příjmu ze všech zaměstnání, které máte.

Nebo můžete nárok ošetřovné (nemocenskou), uplatnit jen v jednom zaměstnání, a v tom druhém dále pokračovat.

To platí jak pro ošetřovné, tak i pro nemocenskou během pracovní neschopnosti (oboje spadá pod stejný zákon, podmínky jsou hodně podobné).