1 Hype

Obecně platí, že vy, jako majitelka bytu, máte plné právo rozhodovat o tom, kdo zde bydlí a za jakých podmínek.  Můžete tedy pochopitelně požadovat vystěhování vašeho bratra (jako nežádoucího nájemníka), z vašeho bytu a zároveň zrušení jeho trvalého pobytu v tomto bytě.  Konkrétní postup, jak toho dosáhnout, pak bude záležet na různých okolnostech. Tak například na tom, jestli Váš bratr má s vámi uzavřenou nějakou nájemní smlouvu. Nebo jestli zde bydlí jen na „dobré“ slovo.