2 Hype

Rodičovský příspěvek (a s ním související případná rodičovská dovolená), je sociální dávka, určená pro osoby, které řádně celodenně pečují o dítě do 4 roků jeho věku. Rodičovský příspěvek dostávají nejčastěji ženy (nárok má ale i muž, otec dítěte), po skončení mateřské (resp. čerpání PPM), nebo po narození dítěte. Bavíme-li se o maximální výšce rodičovského příspěvku, pak je to částka 220 000 Kč. Toto je celková částka, jaká maximálně může být vyplacena formou měsíčních dávek, po dobu péče o dítě. Maximální výše jednoho měsíčního příspěvku je pak 11500 Kč. Na tuto maximální částku mají ale nárok jenom ti, kdo splní podmínky (je u nich možné určit vyměřovací základ v dostatečné výši).