1 Hype

Obecně platí, že jako těhotná nemáte žádnou zákonnou povinnost tuto skutečnost oznamovat zaměstnavateli. Je tedy na vašem rozhodnutí, kdy tuto skutečnost zaměstnavateli oznámíte. V rámci dobrých vztahů se zaměstnavatelem je pochopitelně dobré oznámit mu tuto skutečnost s dostatečným předstihem (před vaším nástupem na mateřskou dovolenou), tak aby si zaměstnavatel mohl sjednat náhradu. Ale pokud mu to neoznámíte v prvních 3 měsících těhotenství, tak to ničemu nevadí, neporušujete tím žádný zákon nebo jiný předpis.

Současně ale platí, že dokud zaměstnavateli neoznámíte, že jste těhotná, tak ale ani nemůžete žádat o přeložení na jinou pracovní pozici z důvodu těhotenství.