6 Hype

Pokud dá výpověď zaměstnanec, tak pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby, což jsou dva měsíce.

Trochu jiná situace je v případě, že zaměstnanec výpověď dostane (dal ji zaměstnavatel). V takovém případě, nemůžete dostat výpověď v ochranné době (což je například neschopenka). Sama ji ale dát můžete.

Pokud dostanete výpověď před začátkem neschopenky, a výpovědní doba by měla skončit během ochranné doby (neschopenky), tak se výpovědní doba prodlouží.

Viz. Zákoník práce, paragraf 54:

(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

To se ale týká situace, kdy výpověď dává zaměstnavatel. Pokud jste výpověď dala vy, pak pracovní poměr skončil k datu uplynutí výpovědní doby.