13 Hype

V průběhu neplaceného volna, vám nárok na nemocenskou nevzniká. Je to tak stanoveno přímo v příslušném zákonu – viz paragraf 28, odstavec 5, zákon číslo 187/2006 Sb.:

(5) Nemocenské se nevyplácí zaměstnanci za dobu, po kterou mělo trvat pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut služební příjem nebo služební plat, pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo karanténa byla nařízena nejdříve dnem, který následuje po dni nástupu na takové volno. Ustanovení věty první neplatí v případě, kdy pojištěnka nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, v případě, kdy pojištěnec byl uznán dočasně práce neschopným podle § 57 odst. 1 písm. e) a f) a v případě pracovního nebo služebního volna poskytnutého z důvodů ošetřování nebo péče uvedených v § 39 odst. 1 písm. a) nebo b).

Pokud ale ukončíte neplacené volno, tak jste pak opět zase běžný zaměstnanec se vším, co k tomu náleží.

Tj. ve chvíli kdy budete těhotná (pokud by byla potřeba jít na neschopenku z důvodu rizikového těhotenství), tak se se zaměstnavatelem domluvíte na ukončení neplaceného volna, a současně si necháte vystavit neschopenku.

A máte ihned nárok jak na náhradu mzdy od zaměstnavatele, tak následně i na nemocenské dávky.

Vzhledem k předchozímu neplacenému volnu (a předcházející rodičovské dovolené), se jak náhrada mzdy za nemoc od zaměstnavatele (prvních 14 dní), tak i nemocenské dávky (od 15 dne), nebudou dát spočítat z vašeho aktuálního příjmu (žádný příjem ze zaměstnání nyní není).