4 Hype

Ano, je velmi pravděpodobné že váš nájemník si potřebuje zřídit trvalý pobyt v daném bytě právě z důvodu toho, že bude chtít žádat o příspěvek na bydlení. Aby bylo možné žádat o příspěvek na bydlení, musí mít nájemník v daném bytě vedený trvalý pobyt. Tím, že bude mít váš nájemník v daném bytě trvalý pobyt, se pro vás vůbec nic nemění. Institut trvalého pobytu je poměrně hodně zastaralá věc, a z právního hlediska tak trochu „zbytečná“. Trvalý pobyt v zásadě určuje pouze místní příslušnost při jednání na různých úřadech. Jinak ale nemá žádnou „právní váhu“.