6 Hype

Co se týká vašeho dotazu na možnost uzavření nájemní smlouvy se současnou manželkou a případné zrušení trvalého bydliště, pak by záleželo na tom, kdy byste toto chtěl řešit. V době, kdy nejste rozvedeni, to v zásadě nepřichází v úvahu.

Společné bydlení manželů je ošetřeno v Občanském zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb.). V tomto zákoně je pak řečeno, že pokud je obydlím manželů dům nebo byt, k němuž má jeden z manželů výhradní právo (jiné než závazkové) umožňující tam bydlet, uzavřením manželství vznikne druhému manželu právo bydlení (obdobně to platí, pokud takové výhradní právo získá za trvání manželství). – viz paragraf 744: