4 Hype

V posledních dvou letech, se měnily podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení. Došlo například ke sjednocení podmínek (příjmy se nově posuzují stejně v celé ČR, dříve byly odlišné podmínky v Praze), došlo ke zjednodušení (nová online žádost, kde je potřeba dokládat jen minimum dokumentů). Výrazně se změnily i tabulky normativních nákladů na bydlení (zjednodušení a zvýšení).

Na přídavky na bydlení, může mít i „díky“ vysoké inflaci nárok poměrně hodně domácností (rodin). Mezi základní podmínky, při kterých je nárok na příspěvek na bydlení, patří především:

  • Náklady na bydlení (nájem, platby za energie nebo služby) musí být vyšší než 30% průměrného čistého příjmu (průměr za všechny osoby ve společné domácnosti)
  • Náklady na bydlení nesmí být nepřiměřeně vysoké (30% průměrného příjmu nesmí být více, než normativ pro daný typ bydlení a lokalitu)
  • Musí se jednat o podporované bydlení (vlastní byt nebo dům, družstevní byt, nájemní nebo podnájemní smlouva na celý byt, věcné břemeno, apod.; byt (byt/dům/soubor místností) musí splňovat podmínky k trvalému bydlení)
  • Dokládají se příjmy a zaplacené náklady na bydlení (u online žádosti, se dokumenty dokládají až na vyžádání, většinu informací si Úřad práce ověří sám)
  • Žádost může podávat jen majitel bytu (v případě manželů může podat žádost kterýkoliv z nich), nebo ten, kdo má platnou nájemní/podnájemní smlouvu)
okud by vás zajímalo, jestli můžete mít nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste mohli dostat od Úřadu práce (kde se příspěvek na bydlení vyřizuje), pak si to můžete sami vypočítat v této kalkulačce pro výpočet v roce 2023 (poslední aktualizace podmínek platí od 1. ledna 2023, kdy došlo ke zvýšení normativních nákladů na bydlení a ke změně některých podmínek).

Pro výpočet nároku na příspěvek na bydlení, je nutné znát průměrný čistý měsíční příjem (průměr za kalendářní čtvrtletní, za všechny osoby). Dále průměrné náklady na bydlení (zaplacený nájem, energie, služby – opět průměr za kalendářní čtvrtletí). A nakonec o nárok rozhoduje i lokalita (velikost města/obce), počet osob (které v bytě skutečně bydlí) a forma bydlení.