4 Hype

Soudní oddlužení (osobní bankrot nebo také insolvence), je určitý způsob, kterým je možné řešit vysoké dluhy, pokud je dlužník nezvládá splácet. Nejedná se ale o nijak snadný způsob řešení druhů. Režim oddlužení formou splátkového kalendáře je velmi přísný.

Dlužníkovi (nebo oběma manželům, pokud se jedná o společné oddlužení manželů) během insolvence zůstává jen určitá, nezabavitelná část platu (nebo jiného příjmu). A to po dobu 5 roků (v některých případech jen 3 roky). Takže po tuto dobu osobě v insolvenci nebo manželům zůstává jen minimální částka (nezabavitelné minimum).

Postup pro výpočet nezabavitelné částky při společném oddlužení je stejný, jako při insolvenci jednotlivce. Z příjmu (z výplaty, mzdy, či jiných příjmů) jsou prováděny srážky. Ty jsou ve stejné výši, jako při exekuci na mzdu/plat, z důvodu přednostní pohledávky.

Každý z manželů pak má nárok na základní nezabavitelné minimum. V roce 2022, jsou ale ohledně výše nezabavitelné částky, určité nejasnosti.

Od 1. 1. 2022, došlo k „běžnému“ zvýšení normativních nákladů na bydlení. Dále se během ledna 2022, schválilo i další, mimořádné zvýšení normativních nákladů.

Protože došlo ke změně zákona, tak panují nejasnosti, zda se i toto mimořádné zvýšení, má projevit ve výpočtu nezabavitelné částky. Podle stanoviska Ministerstva spravedlnosti, se má použít i mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. Některé soudy, mají ale odlišný názor.