6 Hype

Při výpočtu srážek ze mzdy (z platu) při insolvenci, platí stejná pravidla, jako při výpočtu srážek z důvodu exekuce. Nezabavitelné minimum při insolvenci je tedy stejné, jako nezabavitelné minimum při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Rozdíl mezi exekucí a insolvencí je v tom, co se děje se zbytkem mzdy (platu).

  • V případě, že se jedná o dlužníka, který má nepřednostní exekuci, tak mu ze zbytku mzdy (po odečtení nezabavitelného minima) zůstanou dvě třetiny
  • V případě, že se jedná o dlužníka, který má přednostní exekuci, nebo pokud se jedná o insolvenční srážky, pak ze zbytku platu (po odečtení nezabavitelné částky) zůstane pouze jedna třetina

V roce 2022, se zvyšuje nezabavitelné minimum při insolvenci (a a exekuci) minimálně dvakrát:

  • První zvýšení je od 1.1.2022, kdy se zvyšují normativní náklady na bydlení
  • Druhé zvýšení je od 1.4.2022, kdy se zvyšuje životní minimum

Kromě těchto dvou nesporných změn, je zde i třetí. Na konci ledna 2022, bylo schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení. A i přesto, že Ministerstvo spravedlnosti vydalo doporučení, že i toto mimořádné zvýšení, má být použito při výpočtu nezabavitelné částky, některé soudy jsou odlišného názoru.