10 Hype

Žadatelem o příspěvek na bydlení, může být vlastník bytu (domu) nebo nájemce (případně i ten, kdo má podnájemní smlouvu, atd.).

Zákon dále připouští, aby žadatelem byl i manžel/manželka vlastníka, nebo nájemce (pokud je nájemní smlouva uzavřena na oba manžele). V případě manželů, může pochopitelně o příspěvek, žádat jen jeden z nich.

Vzhledem k tomu, že Vy zřejmě nejste v nájemní smlouvě vedena jako nájemce, ale pouze jako spolubydlící osoba, pak musí být žádost o příspěvek napsána jménem vašeho partnera. Pouze on splňuje příslušnou podmínku zákona, že je nájemcem bytu.

Žádost o příspěvek by tedy měla být primárně napsaná na něj, vy a syn tam budete uvedeni jako další osoby.