1 Hype

nemocenském pojištění (tj. zákon číslo 187/2006 Sb.). Na ošetřovné je nárok v zásadě ve dvou případech: Buďto se jedná o ošetřování dítěte do 10 roků (a to buď z důvodu nemoci tohoto dítěte, nebo protože dítě nemůže navštěvovat školu, či školku z důvodu nějaké havárie, nebo i z důvodu, že je nemocná osoba, která o dítě běžně pečuje)