3 Hype

Na ošetřovné při OČR může být nárok u nemocného dítěte (někdy i u zdravého), nebo i u dalších členů rodiny (či osob ve společné domácnosti):

  • Ošetřovné na dítě do 10 roků – u mladších dětí je nárok při nemoci, nebo i když je dítě zdravé (a je zavřená škola či školka, nebo pokud onemocní osoba, která o dítě pečuje, apod.)
  • Ošetřovné na dítě od 10 roků – u starších dětí jen nárok jen při nemoci (zdravotní stav dítěte vyžaduje ošetřování)
  • Ošetřovné na členy rodiny – u bližší/širší rodiny není podmínkou stejné trvalé bydliště, nárok na ošetřovné je podmíněn vážnějším zdravotním stavem (nutnost ošetřování)
  • Ošetřovné na další osoby – u dalších osob (s výjimkou dětí a dalších osob z rodiny), je na ošetřovné nárok, jen pokud se jedná o člena společné domácnosti)

Na ošetřovné při OČR mají nárok pouze zaměstnanci (a pouze během pracovního poměru – ošetřovné musí být zahájeno ještě během zaměstnání; nárok na OČR není během neplaceného volna, během rodičovské, během neschopenky, apod.).

Na ošetřovné v roce 2023 nemají nárok podnikatelé (živnostníci, OSVČ). OČR se aktuálně netýká ani těch, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ (u dohodářů, by měl být nárok na ošetřovné od roku 2024).