11 Hype

Nárok na ošetřovné (OČR), pokud dítě není nemocné, ale je pouze uzavřena školka (jesle či jiné podobné zařízení), vzniká pouze v případech, kdy se jedná o nějakou neočekávanou událost. Může se jednat o nějakou havárii, epidemii, či z jiných podobných důvodů.

V případě, že se jedná o plánované uzavření školky (nebo jiného podobného zařízení), pak ale nárok na ošetřovné nevzniká. To se týká typicky například letních prázdnin.

V případě, že o prázdninách bude uzavřená školka celý měsíc, tak by vám běžné ošetřovné stejně příliš nepomohlo. Na OČR je nárok pouze 9 kalendářních dní (16 dní jen u osamělých rodičů).

Delší doba ošetřovného při zavřené škole/školce, byla jen v době epidemie COVID, což je již minulost.

Podle lokality, kde bydlíte a kde máte školku, se můžete podívat, zda je během letních prázdnin v provozu nějaká náhradní školka. Každé město (městská část), obvykle ponechává jednu školku v provozu, právě pro děti, pro které rodiče nemají jinou formu hlídání.