4 Hype

V průběhu roku 2023, se bude schvalovat větší změna zákoníku práce. Jednou z novinek, je i nárok na dovolenou pro „dohodáře“ (pro dohody o provedení práce i pro dohody o pracovní činnosti).

Podle nových podmínek, bude nárok na placenou dovolenou i u DPP a DPČ. Nárok bude vznikat už po 4 odpracovaných týdnech, resp. minimálně po 80 odpracovaných hodinách. Za každých 20 odpracovaných hodin, bude nárok na cca 1,54 hodiny dovolené.

Nárok na dovolenou pro dohody DPP a DPČ, by mohl být už od začátku roku 2024.

Novela zákoníku práce (Zákon číslo 262/2006 Sb.), která má účinnost od 1. 1. 2021, zrušila výpočet dovolené za odpracované dny. V původním znění zákona byla podmínka, že pro daného zaměstnavatele musíte odpracovat alespoň 60 dní v jednom kalendářním roce, a následně vám vznikal nárok na 1/12 z dovolené za každý odpracovaný měsíc.

Nově (od roku 2021), vám pro vznik nároku na dovolenou stačí odpracovat alespoň 4 týdny (4 násobky týdenní pracovní doby, tj. například 160 hodin) a za každý odpracovaný týden vám vzniká nárok na 1/52 dovolené:

  • Při základním nároku na dovolenou v délce 4 týdny, je to 3,08 hodiny za každý odpracovaný týden
  • Při základním nároku na dovolenou v délce 5 týdnů, je to 3,85 hodiny za každý odpracovaný týden