4 Hype

Obecně platí, že pro nárok na PPM (peněžitá pomoc mateřství), musíte splňovat podmínku nejméně 270 kalendářních dní účasti na nemocenském pojištění v posledních 2 letech. A dále pak to, že jste v době nástupu na PPM účastníkem nemocenského pojištění nebo v ochranné lhůtě. Zákon ale nijak „neřeší“ jestli těch 270 dní máte kontinuálně těsně před porodem. Pokud tedy v době nástupu na PPM, dva roky zpět, bude celkový součet všech dní, kdy jste byla zaměstnána (účastníkem NP), nejméně 270 kalendářních dní, pak je tato podmínka splněna.