3 Hype

Mezi nejčastěji využívané sociální dávky, patří přídavky na dítě. Na tuto sociální dávku mají nárok všichni, kdo mají průměrný měsíční příjem nižší než 2,7 násobek životního minima. Od 1. 4. 2020 došlo ke zvýšení životního minima o 13%. Pro rok 2021, se aktuálně další zvýšení neplánuje. Momentálně ale Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšení přídavků na dítě v roce 2021 (současně by se i rozšířil okruh příjemců).

V této kalkulačce si můžete sami spočítat, jestli máte nárok na dětské přídavky a kolik peněz byste mohli dostat. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky a co potřebujete k vyřízení žádosti o přídavky na děti.

Na příspěvek na dítě mají nárok rodiny (nebo samoživitelé/samoživitelky), jejichž průměrný měsíční příjem za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí), nepřekročí 2,7 násobek životního minima.

Životní minimum se počítá za všechny osoby, které sdílí společnou domácnost. Příjem se musí dokládat vždy jednou za 3 měsíce, obvykle tedy v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu.