9 Hype

V roce 2021, došlo ke zvýšení přídavků na dítě o 130 až 380 Kč (podle věku dítěte). Změnily se i podmínky, za kterých je nárok na dětské přídavky. Z původního 2,7 násobku životního minima, se hranice pro nárok na přídavky zvýšila na 3,4 násobek životního minima.

V roce 2022, na začátku roku zatím nedochází u dětských přídavků k žádné změně. Životní minimum je od 1. 1. 2022 stejné, jako v předchozím roce. Další zvýšení přídavků na dítě se zatím neplánuje.

Nová vláda ale zvažuje, že by se v průběhu roku 2022, zvýšilo životní a existenční minimum (především kvůli vysoké inflaci). Pokud by došlo k tomuto zvýšení, tak to bude mít automaticky vliv i na dětské přídavky. Posunula by se hranice příjmů, za kterých je nárok na tuto sociální dávku. A na přídavky, by mělo nárok více rodin.

Přídavky na dítě jsou vypláceny ve dvou rozdílných výších:

  • Základní přídavky na dítě = nárok mají všichni, kdo splní základní podmínky pro tuto sociální dávku (jsou ale nižší)
  • Zvýšené přídavky na dítě = nárok mají ti, kdo splňují základní podmínky a současně alespoň jeden z členů rodiny, má měsíční příjem minimálně 3860 Kč, z výplaty ze zaměstnání (nebo práce na DPČ, DPP), nebo je to mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, invalidní nebo starobní důchod atd. (zjednodušeně řečeno, že v rodině jsou i jiné příjmy, než jenom sociální dávky).