10 Hype

V polovině roku 2021, došlo k poměrně výraznému zvýšení přídavků na dítě. Změnily se i podmínky, takže na příspěvek na dítě, má nárok větší počet rodin.

Pro rok 2022, se zatím neplánuje žádné další zvýšení, této sociální dávky. Je ale možné, že se v roce 2022 zvýší životní minimum, což by opět rozšířilo okruh příjemců, této sociální dávky.

V následující kalkulačce, pro výpočet výše přídavků na dítě, si můžete spočítat, zda máte nárok na tuto sociální dávku, a kolik byste mohli dostat (nárok na přídavky na dítě, závisí na výši příjmu, počtu osob v rodině/společné domácnosti a na věku dětí).

Pro výpočet nároku na příspěvek na dítě, je rozhodující průměrná výše čistého příjmu, všech osob v rodině (společné domácnosti) za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Na výpočet má vliv i počet osob v rodině (ve společné domácnosti) a věk dětí. Roli hraje i to, jestli má alespoň jedna osoba nějaký příjem typu výplata, podpora v nezaměstnanosti, rodičovská, mateřská, nemocenská, atd.