5 Hype

Pokud utrpíte nějaký vážný úraz, nebo proděláváte nějakou dlouhodobou nemoc, a nemůžete vykonávat zaměstnání (úplně nebo částečně), může vám vznikat nárok na invalidní důchod.

Dříve se rozlišoval plný a částečný invalidní důchod. Podle aktuálních podmínek, jsou rozlišovány 3 stupně invalidity (I. až III stupeň, podle toho, o kolik se snížila schopnost pracovat). A od stupně invalidity se odvíjí i výše invalidního důchodu.

V následující kalkulačce si můžete spočítat orientační výši invalidního důchodu, na který byste mohli mít nárok, na základě aktuálního příjmu.

Samotný výpočet invalidního důchodu, je ale poměrně složitý. Zohledňuje se získaná doba pojištění, a výše příjmu (vyměřovacího základu), který se pomocí příslušných koeficientů harmonizuje (zohledňuje se inflace). Dále se aplikují příslušné redukční hranice, a zohledňuje se i stupeň invalidity. Podrobnější je popsáno níže.

Výpočet v této kalkulačce je pouze orientační. Vychází z vašeho aktuálního hrubého příjmu, na který je aplikována výpočtová logika. Přesný výpočet výše invalidního důchodu, vám provede ČSSZ na základě podané žádosti o invalidní důchod.

Pro orientační výpočet výše invalidního důchodu, zadejte svoji aktuální hrubou mzdu (průměrnou výši hrubé výplaty).

A také zadejte započtenou dobu – to je doba, kterou jste již odpracovali (nebo případně i doba studia na střední nebo vysoké škole – prvních 6 roků po 18 roce), a také zbývající doba pojištění do důchodového věku bezdětné ženy narozené ve stejném roce.