7 Hype

Pokud by vám byl přiznán invalidní důchod, pak by záleželo na tom, o jaký stupeň invalidity by se jednalo.

V případě, že by vám vznikal nárok na invalidní důchod I. nebo II. stupně, tak to na podporu v nezaměstnanosti nemá žádný vliv.

Jako příjemce invalidního důchodu I. a II. stupně, se může stát uchazečem o zaměstnání (nutný předpoklad pro nárok na podporu) a máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, tak jako kterýkoliv jiný zaměstnanec, který přišel o zaměstnání.

U invalidity I. a II. stupně, je schopnost pracovat, omezena pouze částečně:

  • U invalidity I. stupně o nejméně 35% a nejvíce 49%
  • U invalidity II. stupně o nejméně 50% a nejvíce 69%
  • U invalidity III. stupně o nejméně 70%

U příjemců invalidního důchodu I. a II. stupně se tedy předpokládá, že si budou schopni najít nějaké adekvátní zaměstnání, které jim jejich zdravotní stav umožní vykonávat.