6 Hype

Pokud utrpíte nějaký vážný úraz, nebo proděláváte nějakou dlouhodobou nemoc, a nemůžete vykonávat zaměstnání (úplně nebo částečně), může vám vznikat nárok na invalidní důchod.

Dříve se rozlišoval plný a částečný invalidní důchod. Podle aktuálních podmínek, jsou rozlišovány 3 stupně invalidity (I. až III stupeň, podle toho, o kolik se snížila schopnost pracovat). A od stupně invalidity se odvíjí i výše invalidního důchodu.

Invalidní důchod se podobně, jako i všechny ostatní důchody, skládá ze dvou částí:

  • Základní složka důchodu = 4040 Kč (je stejná pro všechny typy důchodů a podléhá pravidelné valorizaci)
  • Procentní složka důchodu = vypočítá se individuálně, na základě doby pojištění a osobního vyměřovacího základu, u invalidního důchodu je to minimálně 770 Kč
  • Minimální invalidní důchod  v roce 2023 = 4 810 Kč