6 Hype

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se zvyšují všechny typy důchodů. Budou se tedy zvyšovat i ty invalidní. Kromě zákonné valorizace (zvýšení základní složky o 350 Kč a procentní složky o 1,3%), se důchody zvýší o dalších 300 Kč (mimořádná valorizace).

Invalidní důchod, by se tak od ledna 2022, měl zvýšit minimálně o 650 Kč měsíčně. Reálně to ale bude o něco více, protože zmíněných 650 Kč, zahrnuje jen zvýšení základní složky a mimořádné zvýšení nad rámec zákona. Kromě toho se zvyšuje i procentní část důchodu (která se může lišit, pro každého důchodce).

Každý důchod (invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí), se skládá ze dvou částí:

1) Základní výměra důchodu

  • Je stejná pro všechny typy důchodů, při souběhu více důchodů (například invalidní + vdovský), se vyplácí jenom jednou
  • V roce 2021 byla základní část důchodu = 3 550 Kč
  • V roce 202 bude základní část důchodu = 3 900 Kč (zvýšení o 350 Kč)

2) Procentní výměra důchodu

  • Liší se pro jednotlivé typy důchodů/pro jednotlivé důchodce
  • Odvíjí se od výše příjmu (vyměřovacího základu), kterého důchodce v průběhu života dosáhl
  • Procentní výměra všech důchodů se v roce 2022 zvyšuje o 1,3%

3) Pro rok 2022, bylo navíc schváleno ještě mimořádné zvýšení o dalších 300 Kč.

  • Toto zvýšení se týká jen těch důchodců, kteří měli nárok na důchod již v roce 2021
  • Ti, kdo budou mít důchod až od roku 2022, tuto mimořádnou částku nedostanou