4 Hype

Od 1. ledna 2023 dochází ke zvýšení všech typů důchodů. A to jak těch invalidních, tak i starobních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů. Pravidla pro zvýšení důchodu v novém roce, jsou pro všechny typy důchodů stejná. Zvyšuje se jak základní sazba důchodu (na 4 040 Kč měsíčně) tak i procentní výměra (o 5,1%).

Další zvýšení důchodů, bylo kvůli stále vysoké inflaci schváleno hned na začátek června. Od 1. 6. 2023, se budou všechny důchody valorizovat podruhé. Při druhém zvýšení, se bude zvyšovat procentní složka o 2,3% a k tomu bude nárok i na pevnou částku zvýšení – 400 Kč.

Výpočet v této kalkulačce platí pro všechny typy důchodů. V kalkulačce si tedy můžete spočítat i zvýšení běžného starobního důchodu pro penzisty, nebo zvýšení některého pozůstalostního důchodu pro vdovy, vdovce nebo sirotky.

Každý důchod (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí) se skládá ze dvou částí:

  • Základní složka, která je pro všechny důchody stejně vysoká, se od 1. 1. 2023 zvýší na 4040 Kč (v roce 2022 to bylo 3900 Kč)
  • Procentní složka důchodu se pro každého důchodce a pro každý typ důchodu vypočítává jinak, vychází se z odpracovaných let a hrubých příjmů ze zaměstnání. Výpočet je poměrně složitý
  • Procentní složka důchodů se od 1. 1. 2023 zvýší o 5,1%
  • Procentní složka důchodů se znovu zvýší od 1. 6. 2023 o 2,3%
  • Při druhém zvýšení bude nárok i na pevnou částku 400 Kč