8 Hype

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která je určená pro ty, kdo mají spíše nižší příjem a potřebují pomoci s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na přídavky na bydlení má majitel bytu (v osobním nebo družstevním vlastnictví), nebo ten, kdo bydlí v nájmu. Od začátku roku 2022, je nově nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu).

Výše přídavků na bydlení se odvíjí od toho, kolik lidí v bytě (domě) bydlí, jaké jsou jejich příjmy a také jaké jsou doložené (skutečné) náklady na bydlení. Záleží i na tom, jako jsou normativní náklady na bydlení (to jsou tabulkové náklady – maximum, které u příspěvku na bydlení můžete dostat).

Normativní náklady na bydlení se od 1. 1. 2022 zvyšují. Ke zvýšení (valorizaci) normativních nákladů, dochází pravidelně každý rok. V roce 2022, ale bylo schváleni i další, mimořádné zvýšení normativních nákladů. A to především z důvodu velkého zdražení energií (elektřina a plyn) a také kvůli vysoké inflaci. Mimořádné zvýšení normativních nákladů, sice bylo schváleno až na konci ledna 2022, ale platí zpětně od začátku roku.

Normativní náklady na bydlení v nájmu, se zvyšují o 1120 – 1974 Kč (podle počtu osob), normativní náklady na bydlení v družstevním bytě, nebo v osobním vlastnictví se zvyšují o 1180 – 2147 Kč.

V průběhu roku 2022, dále dochází ke zvýšení životního minima (životní minimum se zvyšuje od 1. 4. 2022) – to může mít vliv i na výpočet příspěvku na bydlení.. Vláda také usiluje o změnu zákona o státní sociální podpoře, která by umožnila měnit normativní náklady na bydlení flexibilnějším způsobem (v roce 2022, se očekává další velké zdražování u elektřiny a plynu, a také bude velmi vysoká inflace.