10 Hype

Příspěvek na bydlení je sociální dávka určená těm, kdo mají vysoké náklady na bydlení a nízké příjmy. Nárok může mít ten, kdo bydlí v nájmu nebo i majitel bytu nebo nově je nárok i při bydlení v podnájmu (pokud je to podnájem celého bytu). U přídavků na bydlení je nutné doložit náklady a příjmy, za poslední 3 měsíce (předchozí kalendářní čtvrtletí). Výše příspěvku se odvíjí od doložených nákladů, počtu osob a velikosti města.

Od začátku roku 2022 (od 1. 1. 2022), se zvyšují normativní náklady na bydlení. Díky tomu pak může dojít i ke zvýšení příspěvku. Nebo na něj mohou mít nárok i ti, kdo dříve nesplnily podmínky.

Současně bylo schváleno i mimořádné zvýšení. To sice bylo schváleno až na konci ledna 2022, ale platí zpětně od začátku roku. Normativní náklady na bydlení se v roce 2022, mimořádně zvýší o 1120 – 2147 Kč (podle počtu osob a formy bydlení). To by mělo alespoň částečně kompenzovat vysoké ceny elektřiny a plynu.

Od 1. 4. 2022, pak dochází ještě ke zvýšení životního a existenčního minima o 10%. Toto zvýšení ovlivňuje různé sociální dávky. U přídavků na bydlení, to hraje roli především u domácností, které mají jen velmi nízké příjmy, nebo jsou odkázány jen na sociální dávky.

V následující kalkulačce si můžete orientačně spočítat, jestli splňujete podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení, a kolik byste přibližně mohli dostat. Dozvíte se i informace o tom, kdo má nárok, jaké jsou podmínky a změny v roce 2022.