8 Hype

Během insolvence (oddlužení) dochází k prodeji majetku dlužníka, a pokud to nepostačuje k úhradě dluhů, tak i k následným splátkám (insolvenční splátky ze mzdy nebo z jiného příjmu).

S insolvencí, je spojena řada povinností a omezení, které je nutné respektovat. Část z nich slouží především k tomu, aby se zabránilo dlužníkům ve vyhýbání se povinnosti splácet své dluhy.

Jedním z významných omezení, je možnost nakládat s majetkem. To se netýká jen samotné doby insolvence (obvykle 5 roků, kdy máte povinnost hlásit insolvenčními správci všechny mimořádné příjmy, včetně dědictví, apod.), ale insolvenční správce má možnost přezkoumat i všechny převody majetku, i před zahájením insolvence (a to až 5 roků zpětně, před podáním insolvenčního návrhu).

Cílem tohoto opatření jsou situace, kdy dlužníci převedou všech svůj majetek na jiné osoby, a následně požádají o oddlužení.

Insolvenční správce má tedy možnost napadnout všechny smlouvy o prodeji, převodu či darování, apod., vašeho majetku, až 5 roků zpětně před tím, než jste podala návrh na oddlužení.