4 Hype

Na příspěvek na bydlení, je nárok nejenom při bydlení v nájmu nebo v podnájmu. Nárok mají i majitelé bytů a rodinných domů. A pochopitelně i ti, kdo bydlí v družstevním.

Základní podmínky pro nárok na přídavky jsou stejné. I při bydlení v rodinném domě nebo ve vlastním bytě, je na podporu od státu nárok, pokud jsou náklady na bydlení vyšší, než 30% čistého příjmu.

Do nákladů na bydlení, se ale nepočítají splátky hypotéky nebo jiného úvěru na bydlení. A nepočítají se ani platby do fondu oprav.

Pro vlastníky nemovitostí, proto zpravidla vychází příspěvek na bydlení nižší, než na kolik je nárok při bydlení v nájmu.

Vlastníkům, se do nákladů na bydlení počítají jenom platby za energie a služby. A dále se jim započítá paušální částka (započitatelné náklady), které zohledňují výdaje spojené s vlastnictvím nemovitosti.