6 Hype

Po skončení zaměstnání, ve vašem případě nemá smysl chodit na Úřad práce. V době, kdy budete před porodem a po porodu čerpat peněžitou pomoc v mateřství („mateřskou“), by vás na Úřadu práce ani nemohli zařadit mezi uchazeče o zaměstnání.

Viz zákon o zaměstnanosti, zákon číslo 435/2004 Sb., paragraf 25:

(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po kterou

c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po porodu, nebo

V době, kdy budete dostávat peněžitou pomoc v mateřství (PPM) nebo následně rodičovský příspěvek, za vás zdravotní pojištění platí stát. Není potřeba, abyste jen kvůli tomu byla na Úřadu práce.

Viz zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon číslo 48/1997 Sb., paragraf 7:

§ 7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění