2 Hype

To, že jste po skončení zaměstnání v dočasné pracovní neschopnosti, nemá žádný vliv na výši podpory v nezaměstnanosti, nebo na nárok na tuto podporu.

Podpora v nezaměstnanosti, se vždy vypočítává na základě průměrného měsíčního příjmu za poslední kalendářní čtvrtletí. Resp. jsou i další specifické případy, jako například, když o podporu žádá někdo po dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo žena po rodičovské, ale ty můžeme nyní zanedbat.

Nemocenské dávky, které budete dostávat během pracovní neschopnosti, do výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti nijak nevstupují.