6 Hype

1) První možnost – 8. 6. 2021 vám skončí neschopenka, a vy nastoupíte zpět do zaměstnání. Zaměstnavatel vám dá výpověď pro nadbytečnost. Následně běží výpovědí lhůta 2 měsíce od 1. 7. 2021. Tedy do 31. 8. 2021.

Takže více než 2,5 měsíce, byste ještě měl pracovat v zaměstnání. Společně s poslední výplatou, by vám pak měl zaměstnavatel vyplatit dostupné, ve výši minimálně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku (případně i více, pokud to máte dojednáno v kolektivní smlouvě, apod.).

Pokud byste po dobu výpovědní doby odmítl nastoupit do práce, mohlo by to být bráno jako neomluvená absence, a následně by vás mohl zaměstnavatel propustit okamžitě, bez nároku na odstupné

2) Druhá možnost – 8. 6. 2021 vám skončí neschopenka, zaměstnavatel vám dá výpověď pro nadbytečnost a nebude po vás požadovat návrat do zaměstnání. Pak by zde opět mohla být výpovědí doba do 31. 8. 2021. Zaměstnavatel by vás ale mohl nechat doma (překážka v práci na straně zaměstnavatele). Dostával byste plný plat a následně byste měl nárok i na odstupné.