9 Hype

Doba, po kterou pečujete o nejmladší dítě v rodině, až do jeho 4 roků, se vám počítá, jako náhradní doba důchodového pojištění.

Viz zákon o důchodovém pojištění (zákon číslo 155/1995 Sb.), paragraf 5:

§ 5 OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB

(1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni

(2) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastny dále

c) osoby pečující osobně o dítě ve věku do 4 let,

Doba, kdy budete doma s dětmi, do 4 roků toho nejmladšího, se vám tedy počítá jako doba důchodového pojištění pro nárok na důchod.

A to bez ohledu na to, zda jste na rodičovské dovolené, zda ještě dostáváte rodičovský příspěvek, nebo jste na neplaceném volnu, nebo jen jako osoba pečující o dítě do 7 roků (nebo o dvě a více dětí do 15 roků).