6 Hype

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vám vzniká v případě, že splňujete podmínku účasti na důchodovém pojištění, v rozsahu alespoň 12 měsíců za poslední dva roky.

Účast na důchodovém pojištění, vám vzniká například v průběhu zaměstnání. Nebo se vám započítává i doba v pracovní neschopnosti po skončení zaměstnání (náhradní doby důchodového pojištění).

Podpora v nezaměstnanosti, se nikdy nedá vypočítat z nemocenských dávek. Ty jsou pro stanovení výše podpory, zcela irelevantní.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti, zpravidla vychází z průměrného čistého výdělku, v posledním kalendářním čtvrtletí u posledního zaměstnavatele.

Výjimkou je situace, kdy vám nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká na základě započítání náhradní doby zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění). V takovém případě se nevychází z příjmu, který jste měl v zaměstnání před více než rokem. Výpočet podpory zde vychází z průměrné mzdy v ČR (průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku).