4 Hype

V zákoně o nemocenském pojištění, zákon číslo 187/2006 Sb., se v souvislosti s nárokem na „mateřskou“ (peněžitou pomoc v mateřství), mluví o potřebné minimální době účasti na nemocenském pojištění. A to minimálně 270 kalendářních dní za poslední dva roky.

Viz paragraf 32:

(2) Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (§ 34 odst. 1). Je-li uplatňován nárok na peněžitou pomoc v mateřství z více pojištění, musí být tato podmínka účasti na pojištění splněna v každém z těchto pojištění.

Začátek mateřské je v době 6 – 8 týdnů před termínem porodu. Začátek si určujete sama v tomto časovém rozmezí, po konzultaci se svým lékařem. Pokud si termín začátku neurčíte sama, pak mateřská začíná od začátku 6 týdne před porodem.