4 Hype

Během rodičovské dovolené, vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď z běžných důvodů, jako je například nadbytečnost, apod. Není ale žádné omezení, proč by pracovní poměr nemohl být ukončen dohodou (nebo výpovědí ze strany zaměstnance).

Pokud se v zaměstnání domluvíte na ukončení pracovního poměru k 31. 8. 2023, pak je to možné. Stejně tak je možné, abyste následně nastoupila do nového zaměstnání, od zvoleného data.

Rodičovský příspěvek, který nyní pobíráte a který zřejmě budete pobírat i dále, nijak nesouvisí s tím, jestli jste/nejste na rodičovské dovolené. Na rodičovský příspěvek, máte nárok z důvodu péče o dítě.

Pro dítě musí být zajištěna řádná celodenní péče. Péči ale nemusíte zajišťovat vy osobně. Stačí, pokud se o dítě stará nějaká jiná zletilá osoba. Pokud o dítě bude pečovat babička, pak je vše v pořádku. Stejně tak by se o dítě mohla starat chůva nebo nějaká jiná osoba.