4 Hype

Během oddlužení, se musí splácet dluhy po dobu až 5 roků (pro některé dlužníky, je insolvence jen na 3 roky, plánuje se i zkrácení pro všechny dlužníky). Jednou z podmínek pro oddlužení, je placení alespoň minimální splátky, po celou dobu insolvence.

Minimální splátka dluhů v insolvenci, je 2178 Kč měsíčně. To je úplné minimum, které musí být zaplaceno každý měsíc, aby soud oddlužení nezrušil. Jinak jsou ale splátky dluhů během insolvence stanoveny individuálně soudem (přihlíží se k možnostem dlužníka).

Ani během insolvence ale nehrozí, že by někdo zůstal úplně bez peněz. Při srážkách ze mzdy, z důchodu nebo i z dalších příjmů, je nárok na nezabavitelné minimum. A dále i na jednu třetinu ze zbylé části výplaty (či důchodu nebo jiného příjmu).

Při oddlužení splátkovým kalendářem, mohou být prováděny srážky ze mzdy, z důchodu nebo i jiného příjmu (mohou to být i různé dávky, jako je mateřská, nemocenská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti, apod.).

Výpočet srážek během insolvence je stejný, jako výpočet srážek při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. Je nárok na nezabavitelné minimum a jednu třetinu ze zbylé části mzdy.