9 Hype

Během ošetřování nemocného dítěte (při OČR), se mohou rodiče vystřídat pouze jednou. Nezmění se tím ale celková délka doby, po kterou je nárok na ošetřovné. Stále platí limit maximální doby 9 kalendářních dní (nebo 16 dní u samoživitelů/samoživitelek).

Možnost neomezeného střídání nebo čerpání ošetřovného po delší dobu (než 9 nebo 16 dní), byla pouze u krizového OČR, na které byl nárok několikrát v předchozích dvou letech (epidemie COVID).

Toto krizové ošetřovné, ale skončilo na konci února 2022, a od začátku března 2022, tak platí už jen standardní podmínky, stanovené zákonem o nemocenském pojištění. V něm je v paragrafu 39, odstavec 4, explicitně uvedeno, že při střídání, se celková doba OČR neprodlouží.

Stejně tak by nedošlo k prodloužení maximální doby OČR, při změně diagnózy.  Nemohlo by vám tedy, ani kdy vám doktorka napsala OČR z jiného důvodu (jiná diagnóza) než co měla napsané vaše manželka.